پرینت

مدلسازی

Posted in فلزورزان

  •  
  • ساخت انواع مدلهای ریخته گری توسط CNC
  • ساخت انواع مدلهای ریخته گری  از انواع چوبی،آرالدیت ، آلومینیومی، فومی ،چدنی (آزاد و صفحه ای)
  • تعمیر و ایجاد تغیرات در انواع مدلهای ریخته گری
  • طراحی و اجرای انواع سیستم های راهگاهی و تغذیه گذاری نصب روی صفحه